BoP-USA, Inc.

Després de dos anys d’estudis de mercat als E.U.A., vam llançar en març 2016 un producte específic sota la marca AETHERN®: Advanced Skin Beauty Program.

Producte especialitzat i exclusiu per al sector mèdic estètic: clíniques dermatològiques, clíniques de cirurgia estètica, medical spas i profesionals del sector skin-care.

US CORPORATE OFFICE

BoP-USA, Inc.
57 West 57th Street, 4th Floor
New York, NY 10019 (USA)
tel: +1 (212) 937-8447